hezaren

heyhat

Arapça hayhāt هيهات z "gitti!, yazık! (ünlem)" sözcüğünden alıntıdır.

heykel

Arapça hykl kökünden gelen haykal هيكل z "büyük yapı, abide, anıt, tapınak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice hēkāl הכל z "saray, tapınak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça ēkallu "saray" sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce e-gal "büyük ev" sözcüğünden alıntıdır.

heykeltıraş

Arapça haykal هيكل z "anıt" ve Farsça tarāş تراش z "yontan" sözcüklerinin bileşiğidir.

heyula

Arapça hyl kökünden gelen hayūlāˀ هيولاء z "şekilsiz madde, Aristocu felsefede materia" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca ʰýlē ὕλη z "1. tahta, ağaç, 2. hammadde, Aristoteles felsefesinde şekillenmemiş madde, materia" sözcüğünden alıntıdır.

hezar

Farsça hazār هزار z "bin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hazaŋra- sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen sahásra सहस्र z sözcüğü ile eş kökenlidir. )

hezaren
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
ḥayzerān حيزران [ Meninski, Thesaurus, 1680]
χayzürān, etiam χayzür: (...) Aliàs vul. Turc. dicitur hezārān هزاران

Köken

Arapça χayzurān خيزران z "çit ve hasır yapımında kullanılan bir tür kamış, rattan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice χāṣīr חציר z "bataklık kamışı, pırasa" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için hasır maddesine bakınız.

Ek açıklama

Ermenice χsir խսիր "hasır" Aramice kökenli olmalıdır.


13.04.2015
hezarfen

Farsça hazār هزار z "bin" ve Arapça fann فنّ z "beceri, hüner, teknik" sözcüklerinin bileşiğidir.

hezeyan

Arapça hḏy kökünden gelen haḏayān هذيان z "sayıklama, boş ve anlamsız konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça haḏā هذا z "sayıkladı" fiilinin faˁalān vezninde masdarıdır.

hezimet

Arapça hzm kökünden gelen hazīma(t) هزيمة z "bozgun, yenilgi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hazama هَزَمَ z "bozguna uğrattı" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

hıçkır|mak

Orta Türkçe ınçḳır- "hıçkırmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +kIr- ekiyle türetilmiştir.

hıdiv

Farsça χidīw خديو z "hükümdar, padişah, vezir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Harezmce χwadēw "hükümdar" sözcüğünden alıntıdır.