hezeyan

heykeltıraş

Arapça haykal هيكل z "anıt" ve Farsça tarāş تراش z "yontan" sözcüklerinin bileşiğidir.

heyula

Arapça hyl kökünden gelen hayūlāˀ هيولاء z "şekilsiz madde, Aristocu felsefede materia" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca ʰýlē ὕλη z "1. tahta, ağaç, 2. hammadde, Aristoteles felsefesinde şekillenmemiş madde, materia" sözcüğünden alıntıdır.

hezar

Farsça hazār هزار z "bin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hazaŋra- sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen sahásra सहस्र z sözcüğü ile eş kökenlidir. )

hezaren

Arapça χayzurān خيزران z "çit ve hasır yapımında kullanılan bir tür kamış, rattan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice χāṣīr חציר z "bataklık kamışı, pırasa" sözcüğü ile eş kökenlidir.

hezarfen

Farsça hazār هزار z "bin" ve Arapça fann فنّ z "beceri, hüner, teknik" sözcüklerinin bileşiğidir.

hezeyan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]

Köken

Arapça hḏy kökünden gelen haḏayān هذيان z "sayıklama, boş ve anlamsız konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça haḏā هذا z "sayıkladı" fiilinin faˁalān vezninde masdarıdır.


08.09.2014
hezimet

Arapça hzm kökünden gelen hazīma(t) هزيمة z "bozgun, yenilgi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hazama هَزَمَ z "bozguna uğrattı" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

hıçkır|mak

Orta Türkçe ınçḳır- "hıçkırmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +kIr- ekiyle türetilmiştir.

hıdiv

Farsça χidīw خديو z "hükümdar, padişah, vezir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Harezmce χwadēw "hükümdar" sözcüğünden alıntıdır.

hıdrellez

öz (Ar) χiḍr خضر z "Kuranda adı geçen kutsal kişilik, Hızır" ve öz (Ar) ilyās إلياس z "İbrani peygamberlerinden biri, Eliyahu" sözcüklerinin bileşiğidir.

hıfz

Arapça ḥfẓ kökünden gelen ḥifẓ حفظ z "1. koruma, saklama, 2. ezberleme, özellikle Kuran'ı ezberleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥafaẓa حفظ z "korudu, sakladı" fiilinin fiˁl vezninde masdarıdır.