hiç

hicaz

öz ḥicāz حجاز zArabistan'da bir ülke

hiciv

Ar hacw هجو z [#hcw faˁl msd.] yergi, alay, aşağılayıcı şiir Ar hacā هَجَا zalay etti, biri hakkında gülünç bir manzume veya yergi okudu, satirize etti

hicran

Ar hicrān هجران z [#hcr fiˁlān msd.] 1. bir yerden göçme, ayrılma, uzaklaşma, 2. ayrılık Ar hacara هجر zbir yerden ayrıldı, göçtü

hicret

Ar hicra(t) هجرة z [#hcr fiˁla(t) msd.] göçme, göç Ar hacara هجر zgöçtü

hicri

Ar hicrī هجرى z [nsb.] hicrete ait Ar hicra(t) [#hcr]

hiç

[ Kutadgu Bilig, 1069]
sözin kesdi ilig hīc ündemedi [hükümdar konuşmayı kesti, hiç ses etmedi] [ Codex Cumanicus, 1303]
nihil - Fa & Tr: heč

Fa/OFa hīç/hēç هيچ zherhangi bir, hiç bir

Benzer sözcükler: hiç bir, hiçleşmek, hiçlik


09.04.2015
hidayet

Ar hidāya(t) هداية z [#hdy fiˁāla(t) msd.] doğru yolu izleme, doğru yol, İslam Ar hadā هَدَا zyol gösterdi, kılavuz oldu

hiddet

Ar ḥidda(t) حِدّة z [#ḥdd fiˁla(t) msd.] keskinlik, öfke Ar ḥadda حَدَّ zbiledi

hidemat

Ar χidamāt خدمات z [#χdm çoğ.] hizmetler Ar χidma(t) خدمة z [t.] hizmet +āt

hidr(o)+

Fr/İng hydro+ [bileşik adlarda] 1. su, 2. kimyada hidrojen EYun ʰýdōr, ʰydr- ὕδωρ, ὑδρ- zsu << HAvr *wódr̥ a.a. HAvr *wed- sulu, ıslak

hidra

YLat hydra polip EYun ʰýdra ὕδρα zmitolojide Herakles'in öldürdüğü çok başlı su yılanı EYun ʰýdōr ὕδωρ zsu