hicret

hibrit

Fransızca hybride veya İngilizce hybrid "melez" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen hybrida sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ʰýbris ὑβρις z "ölçüyü aşma, küstahlık, azgınlık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰybrízō ὑβρίζω z "azmak, ölçüyü aşmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

hicap

Arapça ḥcb kökünden gelen ḥicāb حجاب z "1. perde, kadın örtüsü, 2. utanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥacaba حجب z "sakladı, gizledi, örttü" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

hicaz

ḥicāz حجاز z "Arabistan'da bir ülke" özel adından alıntıdır.

hiciv

Arapça hcw kökünden gelen hacw هجو z "yergi, alay, aşağılayıcı şiir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hacā هَجَا z "alay etti, biri hakkında gülünç bir manzume veya yergi okudu, satirize etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

hicran

Arapça hcr kökünden gelen hicrān هجران z "1. bir yerden göçme, ayrılma, uzaklaşma, 2. ayrılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hacara هجر z "bir yerden ayrıldı, göçtü" fiilinin fiˁlān vezninde masdarıdır.

hicret
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Mekkedin hicret kılıp Medinege barmasdın éki yıl burun [önce] [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
yidi yüz on yidi yıl olmış-ıdı / hicrete kim bu gül açmış-ıdı

Köken

Arapça hcr kökünden gelen hicra(t) هجرة z "göçme, göç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hacara هجر z "göçtü" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

Bu maddeye gönderenler

hicran, hicri, muhaceret (muhacir), tehcir


20.02.2020
hicri

Arapça hicrī هجرى z "hicrete ait" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hcr kökünden gelen hicra(t) sözcüğünün nisbet halidir.

hiç

Farsça ve Orta Farsça hīç veya hēç هيچ z "herhangi bir, hiç bir" sözcüğünden alıntıdır.

hidayet

Arapça hdy kökünden gelen hidāya(t) هداية z "doğru yolu izleme, doğru yol, İslam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadā هَدَا z "yol gösterdi, kılavuz oldu" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

hiddet

Arapça ḥdd kökünden gelen ḥidda(t) حِدّة z "keskinlik, öfke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadda حَدَّ z "biledi" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

hidemat

Arapça χdm kökünden gelen χidamāt خدمات z "hizmetler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χidma(t) خدمة z "hizmet" sözcüğünün çoğuludur.