hidr(o)

hicri

Arapça hicrī هجرى z "hicrete ait" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hcr kökünden gelen hicra(t) sözcüğünün nisbet halidir.

hiç

Farsça ve Orta Farsça hīç veya hēç هيچ z "herhangi bir, hiç bir" sözcüğünden alıntıdır.

hidayet

Arapça hdy kökünden gelen hidāya(t) هداية z "doğru yolu izleme, doğru yol, İslam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadā هَدَا z "yol gösterdi, kılavuz oldu" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

hiddet

Arapça ḥdd kökünden gelen ḥidda(t) حِدّة z "keskinlik, öfke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadda حَدَّ z "biledi" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

hidemat

Arapça χdm kökünden gelen χidamāt خدمات z "hizmetler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χidma(t) خدمة z "hizmet" sözcüğünün çoğuludur.

hidr(o)+

Fransızca ve İngilizce hydro+ "[bileşik adlarda] 1. su, 2. kimyada hidrojen" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰýdōr, ʰydr- ὕδωρ, ὑδρ- z "su" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wódr̥ biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wed- "sulu, ıslak" kökünden türetilmiştir.

hidra

Yeni Latince hydra "polip" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ʰýdra ὕδρα z "mitolojide Herakles'in öldürdüğü çok başlı su yılanı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰýdōr ὕδωρ z "su" sözcüğünden türetilmiştir.

hidrofil

Fransızca hydrophile "su emen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca phílos φίλος z "seven" sözcüklerinin bileşiğidir.

hidrofobi

Fransızca hydrophobie "«su korkusu», kuduz hastalığının bilimsel adı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen hydrophobia sözcüğünden evrilmiştir. (İlk kullanımı: y. 420 Cælius Aurelianus, Rom. tabip.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca phóbos φόβος z "korku" sözcüklerinin bileşiğidir.

hidrofor

Fransızca hydrophore "1. su kaynağı, 2. bir tür pompa" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὕδωρ z "su" ve Eski Yunanca phóros φόρος z "taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir.

hidrografi

Fransızca hydrographie "su haritacılığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰydōr ὑδωρ z "su" ve Eski Yunanca graphía γραφία z "yazım" sözcüklerinin bileşiğidir.