hijyen

hidrojen

Fr hydrogène suyun analiziyle elde edilen bir gaz, hidrojen (İlk kullanım: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) § EYun ʰydōr ὕδωρ zsu EYun genḗs γενής zdoğuran

hidrolik

Fr hydraulique su basıncı ile çalışan, fizikte sıvılar mekaniği Lat hydraula su pompası, tulumba +ic° ≈ EYun ʰydraulis ὑδραυλις zhidrolik org, Ktesibios'un icat ettiği su basıncı ile çalışan müzik aleti § EYun ʰýdōr ὕδωρ zsu EYun aulós αυλός zboru

hidroloji

Fr hydrologie İng hydrologie akarsu ve deniz uzmanlığı

hidronim

İng hydronym coğrafyada akarsu veya göl gibi su adı § EYun ʰydōr ὕδωρ zsu EYun ónoma όνομα zad

higr(o)+

Fr/İng hygro+ [bileşik adlarda] nem EYun ʰygrós ὑγρός znemli << HAvr *ugʷ-ró-s HAvr *wegʷ- nem, ıslak olmak

hijyen

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Cehennemlik, 1923]
Cenab-ı hak, vücutlarına bakanları, ‘ijyen’ kanunlarıyla yaşayanları, hiçbir zaman vaktinden evvel çağırmaz. [ Hilali Ahmer (dergi), 1930]
Avrupalı milletler tarafından rasyonal ve ijiyenik usullerle dokunmakla (...)

Fr hygiène sağlığa uygunluk EYun ʰygieinós ὑγιεινός zsağlığa yararlı EYun ʰygiḗs ὑγιής zsağ, sağlıklı

Not: Yakın dönemde İngilizce telaffuz etkisiyle başa h sesi eklenmiştir.


19.12.2014
hikâye

Ar ḥikāya(t) حكاية z [#ḥky fiˁāla(t) msd.] anlatma, anlatı Ar ḥakā حكا zanlattı, hikâye etti, taklit etti

hikmet

Ar ḥikma(t) حكمة z [#ḥkm fiˁla(t) mr.] ilim, bilgelik Aram ḥākməthā חׇכְמְתָא za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 463.)≈ İbr ḥakmāh חכמה za.a.

hilaf

Ar χilāf خلاف z [#χlf fiˁāl msd.] 1. karşı gelme, muhalif olma, 2. karşıtlık, muhalefet Ar χalafa خلف zbirinin ardından konuştu, muhalefet etti

hilafet

Ar χilāfa(t) خِلَافة z [#χlf fiˁāla(t) msd.] halifelik yapma Ar χalīfa(t) خليفة zhalife

hilal

Ar hilāl هلال z [#hll fiˁāl msd.] yeni ay, hilal (≈ İbr hālal הלל z [#hll] ışımak, parlamak ≈ Akad ellu a.a. )