hikmet

hidroloji

Fr hydrologie İng hydrologie akarsu ve deniz uzmanlığı

hidronim

İng hydronym coğrafyada akarsu veya göl gibi su adı § EYun ʰydōr ὕδωρ zsu EYun ónoma όνομα zad

higr(o)+

Fr/İng hygro+ [bileşik adlarda] nem EYun ʰygrós ὑγρός znemli << HAvr *ugʷ-ró-s HAvr *wegʷ- nem, ıslak olmak

hijyen

Fr hygiène sağlığa uygunluk EYun ʰygieinós ὑγιεινός zsağlığa yararlı EYun ʰygiḗs ὑγιής zsağ, sağlıklı

hikâye

Ar ḥikāya(t) حكاية z [#ḥky fiˁāla(t) msd.] anlatma, anlatı Ar ḥakā حكا zanlattı, hikâye etti, taklit etti

hikmet

[ Kutadgu Bilig, 1069]
ḥakīmlerke ḥikmat asıġ bolmadı / bügülerke bilgi elig tutmadı [bilgelere bilgelik fayda etmedi, alimlere bilgi yardım etmedi]

Ar ḥikma(t) حكمة z [#ḥkm fiˁla(t) mr.] ilim, bilgelik Aram ḥākməthā חׇכְמְתָא za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 463.)≈ İbr ḥakmāh חכמה za.a.

 hakim2

Benzer sözcükler: darülhikme


20.02.2020
hilaf

Ar χilāf خلاف z [#χlf fiˁāl msd.] 1. karşı gelme, muhalif olma, 2. karşıtlık, muhalefet Ar χalafa خلف zbirinin ardından konuştu, muhalefet etti

hilafet

Ar χilāfa(t) خِلَافة z [#χlf fiˁāla(t) msd.] halifelik yapma Ar χalīfa(t) خليفة zhalife

hilal

Ar hilāl هلال z [#hll fiˁāl msd.] yeni ay, hilal (≈ İbr hālal הלל z [#hll] ışımak, parlamak ≈ Akad ellu a.a. )

hile

Ar ḥīla(t) حيلة z [#ḥwl fiˁla(t) mr.] 1. dönüş, döndürme, 2. çare, yöntem, tedbir Ar ḥāla حَالَ zdöndü, dönüştü

hilkat

Ar χilḳa(t) خلقة z [#χlḳ fiˁla(t) mr.] 1. yaratılış, 2. yaradılış, tabiat Ar χalaḳa خلق zyarattı