himen

hilkat

Arapça χlḳ kökünden gelen χilḳa(t) خلقة z "1. yaratılış, 2. yaradılış, tabiat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaḳa خلق z "yarattı" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

hilm

Arapça ḥlm kökünden gelen ḥilm حلم z "yumuşaklık, yavaşlık, evcillik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaluma حلم z "yumuşadı" fiili ile eş kökenlidir.

hilti

Hilti "matkap ve kırıcı markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1941 Hilti AG, Liechtenstein firması.) Bu sözcük Martin & Eugen Hilti "firma kurucuları" özel adından türetilmiştir.

hilye

Arapça ḥlw kökünden gelen ḥilya(t) حلية z "1. şirinlik, güzellik, 2. (mec.) çehre, suret, zarf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalā حلا z "tatlı idi, şirin idi" fiilinin fiˁla(t) vezninde türevidir.

himaye

Arapça ḥmw kökünden gelen ḥimāya(t) حِماية z "koruma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamā حَمَا z "korudu" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

himen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meydan-Larousse, 1969]

Köken

Fransızca hymen "kızlık zarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰymḗn ὑμήν z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *si̯ū-mn̥- "dikiş" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *si̯uh₁- (*si̯ū-) "dikiş dikmek" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için suzeni maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

himenoplasti


19.08.2017
himmet

Arapça hmm kökünden gelen himma(t) هِمّة z "ilgilenme, önem verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamma هَمَّ z "kaygılandı, önemsedi" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

hin1

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

hin2

Arapça ḥyn kökünden gelen ḥīn حين z "an, zaman, bir şeyin tam zamanı" sözcüğünden alıntıdır.

hindi

Arapça ve Farsça hindī هندى z "Hint'e ait, Hintli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Hind özel adından +ī ekiyle türetilmiştir.

hindiba

Arapça hndb kökünden gelen hindubāˀ هندباء z "yaprakları salata olarak yenen bir bitki, chicorium intybus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen íntybos veya éntybon ίντυβος/έντυβον z sözcüğünden alıntıdır.