hin1

hilti

Hilti "matkap ve kırıcı markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1941 Hilti AG, Liechtenstein firması.) Bu sözcük Martin & Eugen Hilti "firma kurucuları" özel adından türetilmiştir.

hilye

Arapça ḥlw kökünden gelen ḥilya(t) حلية z "1. şirinlik, güzellik, 2. (mec.) çehre, suret, zarf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalā حلا z "tatlı idi, şirin idi" fiilinin fiˁla(t) vezninde türevidir.

himaye

Arapça ḥmw kökünden gelen ḥimāya(t) حِماية z "koruma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamā حَمَا z "korudu" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

himen

Fransızca hymen "kızlık zarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰymḗn ὑμήν z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *si̯ū-mn̥- "dikiş" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *si̯uh₁- (*si̯ū-) "dikiş dikmek" kökünden türetilmiştir.

himmet

Arapça hmm kökünden gelen himma(t) هِمّة z "ilgilenme, önem verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamma هَمَّ z "kaygılandı, önemsedi" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

hin1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
hinoğlu: Hīn manasından ibnü'l-vakt, veled-i zinâ, zeyrek, hilekâr, şeytan.

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Ek açıklama

Lehce-i Osmani hin2 "vakit" sözcüğüne bağlasa da bu görüşün isabeti tartışılmalıdır.

Benzer sözcükler

hinlik, hinoğlu hin


25.09.2017
hin2

Arapça ḥyn kökünden gelen ḥīn حين z "an, zaman, bir şeyin tam zamanı" sözcüğünden alıntıdır.

hindi

Arapça ve Farsça hindī هندى z "Hint'e ait, Hintli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Hind özel adından +ī ekiyle türetilmiştir.

hindiba

Arapça hndb kökünden gelen hindubāˀ هندباء z "yaprakları salata olarak yenen bir bitki, chicorium intybus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen íntybos veya éntybon ίντυβος/έντυβον z sözcüğünden alıntıdır.

Hint

Arapça ve Farsça hind هند z "Hint ülkesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Farsça hindu- "Kuzeybatı Hindistan'da bir diyar, Pencap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe sindhu- सिन्धु z "deniz, nehir, özellikle İndus nehri" sözcüğünden alıntıdır.

hinterland

Almanca Hinterland "geri alan" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca hinter "geri, arka" ve Almanca Land "ülke, alan" sözcüklerinin bileşiğidir.