hindi

himaye

Ar ḥimāya(t) حِماية z [#ḥmw fiˁāla(t) msd.] koruma Ar ḥamā حَمَا zkorudu

himen

Fr hymen kızlık zarı EYun ʰymḗn ὑμήν za.a. << HAvr *si̯ū-mn̥- dikiş HAvr *si̯uh₁- (*si̯ū-) dikiş dikmek

himmet

Ar himma(t) هِمّة z [#hmm fiˁla(t) msd.] ilgilenme, önem verme Ar hamma هَمَّ zkaygılandı, önemsedi

hin1

?

hin2

Ar ḥīn حين z [#ḥyn] an, zaman, bir şeyin tam zamanı

hindi

[ Kutadgu Bilig, 1069]
kimi rāy-i hindī, kimi kayṣarī [kimi Hint racası, kimi Rum kayseri] "... Amerika kökenli kümes hayvanı, meleagrus gallopavus" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
baba hindî: Amerikadan getirilip memalik-i Osmaniyyede imtizacına ihtimam olunarak ondan bütün Avrupaya dağılmış, hind-i şarkiye dahi gitmiştir,

Ar/Fa hindī هندى zHint'e ait, Hintli öz Hind

 Hint

Not: 16. yy başlarında Batı Hint olarak adlandırılan Amerika kıtasından Eski Dünyaya ithal edilmiştir. Türkçe sözcük İt pavo d'indio «hint tavus kuşu», "hindi" veya Fr dinde "hindi" deyimlerinden tercüme olmalıdır.

Benzer sözcükler: baba hindi


03.10.2017
hindiba

Ar hindubāˀ هندباء z [#hndb q.] yaprakları salata olarak yenen bir bitki, chicorium intybus EYun íntybos/éntybon ίντυβος/έντυβον za.a.

Hint

Ar/Fa hind هند zHint ülkesi EFa hindu- Kuzeybatı Hindistan'da bir diyar, Pencap Sans sindhu- सिन्धु zdeniz, nehir, özellikle İndus nehri

hinterland

Alm Hinterland geri alan § Alm hinter geri, arka Alm Land ülke, alan

hip(o)+1

Fr/İng hypo+ [bileşik adlarda] alt, alçak, aşağı, eksik EYun ʰýpo ὑπο zaltta veya aşağıda olma, eksik ve az olma bildiren edat ve fiil öneki << HAvr *supo alt

hip(o)+2

Fr/İng hippo+ [bileşik adlarda] at EYun ʰíppos ἱππος zat << HAvr *h₁éḱwos (*éḱwos) a.a.