hirfet

hipotenüs

Fr hypoténuse dik üçgende dik açının karşısındaki kenar EYun ʰypoteínousa ὑποτείνουσα z«alt gergi», a.a. EYun ʰypoteínō ὑποτείνω zaltına germek +ousa § EYun ʰypó ὑπό zalt EYun teínō, ton- τείνω, τον- zgermek

hipotermi

Fr hypothermie İng hypothermia normalden düşük vücut sıcaklığı

hipotez

Fr hypothèse varsayım EYun ʰypothésis ὑποθέσις z«alta koyma», temel, zemin, argümanın hareket noktası, varsayım § EYun ʰypó ὑπό zalt EYun títhemi, the- τίθεμι, θε- zkoymak +sis

hippi

İng hippie/hippy modaya uyan kimse, 1960'larda yaygınlaşan bir yaşam tarzına uyan kimse (İlk kullanım: 1965 ABD.) İng hip son moda, gözde

hipster

İng hipster modaya uyan genç, 2000'lerde ortaya çıkan bir akıma uygun giyinen kimse § İng hip moda İng youngster genç

hirfet

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḥırfet, pl. ḥıref: Ars, quae quis vitam exercet [meslek, sanat, geçim yolu] & corpus seu coetus artificium [sanatkârlar birliği].

Ar ḥirfa(t) حرفة z [#ḥrf fiˁla(t) msd.] meslek, sanat, lonca mensubiyeti Ar ḥarafa حرف zsanat veya meslek icra etti, geçimini temin etti

 harf


13.10.2014
his

Ar ḥiss حِسّ z [#ḥss fiˁl msd.] duyma, duygu, duyu Ar ḥassa حَسَّ zduydu

hisar

Ar ḥiṣār حصار z [#ḥṣr fiˁāl msd.] çevrili yer, korugan Ar ḥaṣara حَصَرَ zkuşattı, duvarla çevirdi

hispanik

İng Hispanic İspanyol veya Latin Amerika asıllı Lat Hispania İspanya +ic°

hisse

Ar ḥiṣṣa(t) حصّة z [#ḥṣṣ fiˁla(t) mr.] 1. pay, 2. ibret, öğüt Ar ḥaṣṣa حصّ zpayına düştü

hissikablelvuku

§ Ar ḥiss حسّ zduygu, duyma Ar ḳabla قبل zönce Ar al-wuḳūˁ الوقوع zolay, olma