histoloji

hist(o)+

Fransızca ve İngilizce histo+ "[bileşik adlarda] doku" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰistós ἱστός z "(ayakta) duran, kıvamlı, mukavim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰístēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *s(t)í-steh₂- (*s(t)í-stā-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *steh₂- (*stā-) kökünden türetilmiştir.

histamin

Fransızca ve İngilizce histamine "vücutta dokuların direncini sağlayan bir madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1913 İng.) Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰistós "doku" sözcüğünden türetilmiştir.

hister(o)+

Fransızca hystéro+ veya İngilizce hystero+ "[bileşik adlarda] rahim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰystéra ὑστέρα z "rahim" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ud-téro- "karın" biçiminden evrilmiştir.

histerektomi

Fransızca hystérectomie "rahmin cerrahi müdahale ile kesilmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰystéra ὑστερα z "rahim" ve Eski Yunanca ektémnō εκτέμνω, εκτομ- z "kesip çıkarmak" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca fiil Eski Yunanca témnō, tom- τέμνω, τομ- z "kesmek" fiilinden ek+ önekiyle türetilmiştir.)

histogram

İngilizce histogram "istatistikte çubuk diyagram" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1891 Karl Pearson, İng. matematikçi.) İngilizce sözcük Eski Yunanca histós ἱστός z "ayakta duran, direk" ve Eski Yunanca grámma γράμμα z "çizim, yazım" sözcüklerinin bileşiğidir.

histoloji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1935]
histoloji ve embriyoloji enstitüsünde iki, mükrobiyoloji salgınlar bilgisi ve parazitoloji (...)

Köken

Fransızca histologie "dokubilim" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için hist(o)+, +log maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

histolog, histolojil


12.01.2015
historisizm

İngilizce historicism "tarihi üsluplara öykünen sanat (özellikle mimari) anlayışı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce historic "tarihsel" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince historia "tarih" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca ʰistoríē ἱστορίη z "eski zamana ilişkin anlatı, destan, tarih" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰístōr ἱστωρ z "tanık, bilge, öykücü" sözcüğünden türetilmiştir.

hiş

"kovma veya çağırma veya birinin dikkatini çekme ünlemi" ünlemdir.

hit

İngilizce hit "1. vuruş, vurma, 2. parlak başarı, sükse, popüler müzikte başarılı parça" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to hit "vurmak" fiilinden türetilmiştir.

hitam

Arapça χtm kökünden gelen χitām ختام z "1. mühürleme, sona erdirme, 2. son, bitim, kapanış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χatama ختم z "mühürledi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

hitan

Arapça χtn kökünden gelen χitān ختان z "sünnet töreni" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χatana ختن z "sünnet etti" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χtn חתנ z "düğün yapma, aileye damat olma" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök Akatça χatānu "damat, evlilik yoluyla akraba" sözcüğü ile eş kökenlidir. )