historisizm

histamin

Fr/İng histamine vücutta dokuların direncini sağlayan bir madde (İlk kullanım: 1913 İng.) EYun ʰistós doku

hister(o)+

Fr hystéro+ İng hystero+ [bileşik adlarda] rahim EYun ʰystéra ὑστέρα zrahim << HAvr *ud-téro- karın

histerektomi

Fr hystérectomie rahmin cerrahi müdahale ile kesilmesi § EYun ʰystéra ὑστερα zrahim EYun ektémnō εκτέμνω, εκτομ- zkesip çıkarmak (EYun ek+ témnō, tom- τέμνω, τομ- zkesmek )

histogram

İng histogram istatistikte çubuk diyagram (İlk kullanım: 1891 Karl Pearson, İng. matematikçi.) § EYun histós ἱστός zayakta duran, direk EYun grámma γράμμα zçizim, yazım

histoloji

Fr histologie dokubilim

historisizm

[ Milliyet - gazete, 1986]
historisist [ Milliyet - gazete, 1989]
historisizm

İng historicism tarihi üsluplara öykünen sanat (özellikle mimari) anlayışı İng historic tarihsel +ism° Lat historia tarih +ic° EYun ʰistoríē ἱστορίη zeski zamana ilişkin anlatı, destan, tarih EYun ʰístōr ἱστωρ ztanık, bilge, öykücü

Not: Karş. Fr histoire, İng story "anlatı, hikâye". • Yun historíē sözcüğünün nihai kaynağı tartışmalıdır. Frisk sf. 1.740 ve Chant sf. Hintavrupa kökenli oîda "duymak" fiilinden türetirler, ancak bir Sami dilinden alıntı olasılığı gözardı edilemez. Karş. esatir, satır1.

Benzer sözcükler: historiyografi, historizm

Bu maddeye gönderenler: prehistorya


14.08.2017
hiş

ünl kovma veya çağırma veya birinin dikkatini çekme ünlemi

hit

İng hit 1. vuruş, vurma, 2. parlak başarı, sükse, popüler müzikte başarılı parça İng to hit vurmak

hitam

Ar χitām ختام z [#χtm fiˁāl msd.] 1. mühürleme, sona erdirme, 2. son, bitim, kapanış Ar χatama ختم zmühürledi

hitan

Ar χitān ختان z [#χtn fiˁāl msd.] sünnet töreni Ar χatana ختن zsünnet etti (≈ Aram #χtn חתנ zdüğün yapma, aileye damat olma ≈ Akad χatānu damat, evlilik yoluyla akraba )

hitap

Ar χiṭāb خطاب z [#χṭb fiˁāl msd.] nutuk, topluluğa hitaben formel konuşma Ar χaṭaba خطب znutuk söyledi, evlenme talep etti (≈ Aram ḥāṭab חטב zilanı aşk etmek )