hod

hiza

Ar ḥiḏāˀa حذاء z [#ḥḏw] karşı karşıya, yüz yüze (edat) ≈ Ar ḥiḏāˀ حذاء zbir çift ayakkabı

hizip

Ar ḥizb حِزْب z [#ḥzb fiˁl ] parti, zümre, bir dava için toplanan insanlar (Kaynak: Jeffery sf. 108)

hizmet

Ar χidma(t) خدمة z [#χdm fiˁla(t) msd.] kulluk etme Ar χadama خدم zhizmet etti

hobi

İng hobby keyif veya oyun için yapılan iş İng hobby-horse oyuncak at, çocuk oyuncağı

hoca

Fa χʷāca/χoce خواجه zsaygın kimse, efendi, rabb ≈ Hwar χwācīk a.a. (Kaynak: Benzing I.3)OFa χwadāy a.a.

hod

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
χodbeχod: Kendi kendine (...) χodpesend, χodperest: mağrur (...) χodkām [kendini seven, bencil]

Fa χod خود zkendi (≈ Ave hʷa-to kendinin Ave hʷa- kendi ) HAvr *swé a.a.

 solo

Not: Karş. Sogd χwēt, EFa huva, Sans svá- "kendi". HAvr *swe- = Sans sva- = Ave hʷa- eşitliği tipiktir.

Benzer sözcükler: hodbehod, hodkâm, hodperest, hodpesend

Bu maddeye gönderenler: hodbin, hüda (hatun, hıdiv, hüdayinabit, hünkâr, kethüda, kodaman), yahut


13.12.2015
hodbin

Fa χod bīn خودبين z«kendine bakan», bencil § Fa χod kendi Fa bīn gören, bakan

hodri

<< ünl hayde bre teşvik ünlemi (Rumeli ağzı)

hohla|mak

onom hoh ağzı yuvarlaklaştırarak nefes verme sesi +lA-

hokey

İng hockey ucu kıvrık çomaklarla oynanan bir top oyunu EFr hoquet ucu kıvrık çomak, bu tür çomaklarla oynanan top oyunu EFr hoc çengel Ger

hokka

Ar ḥuḳḳa(t) حقّة zağaç veya fildişi veya mermerden oyma küçük kap veya şişe Aram *ḥuḳḳā oyulmuş şey, oyma Aram #ḥḳḳ חקק zoyma, kazıma