hokka

hod

Fa χod خود zkendi (≈ Ave hʷa-to kendinin Ave hʷa- kendi ) HAvr *swé a.a.

hodbin

Fa χod bīn خودبين z«kendine bakan», bencil § Fa χod kendi Fa bīn gören, bakan

hodri

<< ünl hayde bre teşvik ünlemi (Rumeli ağzı)

hohla|mak

onom hoh ağzı yuvarlaklaştırarak nefes verme sesi +lA-

hokey

İng hockey ucu kıvrık çomaklarla oynanan bir top oyunu EFr hoquet ucu kıvrık çomak, bu tür çomaklarla oynanan top oyunu EFr hoc çengel Ger

hokka

"mürekkep kabı" [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., <1377]
anı bir ḥuḳḳanuŋ içinde kodı / ibn-i yāmini ilerü okudı

Ar ḥuḳḳa(t) حقّة zağaç veya fildişi veya mermerden oyma küçük kap veya şişe Aram *ḥuḳḳā oyulmuş şey, oyma Aram #ḥḳḳ חקק zoyma, kazıma

 hak2

Not: Arapça kef ile ḥakk ve Aramca/İbranice kaf ile ḥaḳḳ "oyma, kazıma" eş anlamlıdır. Kaf ile yazılan hokka sözcüğünün Aramiceden veya onunla akraba bir kuzey lehçesinden Arapçaya geldiği varsayılabilir.

Benzer sözcükler: hokka burun

Bu maddeye gönderenler: hokkabaz


11.12.2015
hokkabaz

§ Ar ḥukka(t) hokka Fa bāz oynatan

hokus pokus

İng hocus pocus sihirbazlık sözü (İlk kullanım: 1624 İng.) Lat hoc est corpus kilise ayininde ekmeğin kutsanması için söylenen söz

hol

İng hall büyük kapalı mekân, salon Ger *hallō büyük kapalı mekân, salon, oylum

hol(o)+

Fr/İng holo+ [bileşik adlarda] tüm, bütün EYun ʰólos ὅλος za.a. << HAvr *solh₂- (*sol-) tam, bütün, eksiksiz, sağlam, kusursuz

holding

İng holding company başka şirketlerin hisselerini tutan şirket İng to hold tutmak +ing Nor haldan a.a.