humma

hukuk

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen ḥuḳūḳ حقوق z "haklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳḳ حقّ z sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

hulk

Arapça χlḳ kökünden gelen χulḳ خُلْق z "yaradılış, karakter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaḳa خَلَقَ z "yarattı" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

hulul

Arapça ḥll kökünden gelen ḥulūl حلول z "1. konma, durma, yolculuğa ara verme, 2. ruhun bedene girmesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ z "kondu" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

hulus

Arapça χlṣ kökünden gelen χulūṣ خلوص z "1. temizlik, dürüstlük, 2. dürüstlük gösterisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṣa "arı ve temiz idi, arındı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

humbara

Farsça χumbare خمبره z "küçük küp" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kūb veya χumb "küp" sözcüğünden türetilmiştir.

humma
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., 1377 yılından önce]
yūsuf eydür ḥabs içinde ḥummāyem / tā ki ben toġruluġum bildürmeyem

Köken

Arapça ḥmm kökünden gelen ḥummāˀ حمّاء z "hastalık ateşi, sıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamma حمّ z "kızdı, ısındı" fiilinin fuˁlāˀ vezninde türevidir.

Daha fazla bilgi için hamam maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

hummalı, sarı humma


02.04.2015
humor

Fransızca ve İngilizce humour "1. ruh hali, özellikle neşeli ruh hali, 2. espri, mizah" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince (h)umor "1. nem, rutubet, 2. eski tıbba göre insanı oluşturan dört sıvının her biri" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince (h)umere "nemli ve ıslak olmak" sözcüğünden +or ekiyle türetilmiştir.

humus1

Latince humus "toprak" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(dʰ)ǵʰom-ós biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(dʰé)ǵʰōm biçiminden türetilmiştir.

humus2

Arapça ḥmṣ kökünden gelen ḥimmiṣ حمّص z "nohut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḥemṣīn, ḥemṣāy חֶמְצין z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice χāmaṣ חָמַץ z "ekşitmek, mayalamak" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

hun

Farsça χūn خون z "kan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen vohunī sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *χʷahun sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 1434)

hunhar

Farsça χūnχʷār خونخوار z "kan içici, gaddar, zalim" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χūn خون z "kan" ve Farsça χʷār veya χor خوار z "yiyen veya içen" sözcüklerinin bileşiğidir.