ice tea

İng iced tea buzlu çay § İng ice buz (<< Ger *īso- a.a. ) İng tea çay (Hol tee a.a. Çin (Xiamen) za.a. )

iclal

Ar iclāl إجلال z [#cll ifˁāl IV msd.] yüceltme, yücelik Ar calla جَلّ zulu idi

icma

Ar icmāˁ إجماع z [#cmˁ ifˁāl IV msd.] bir araya getirme, anlaşma Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı, bir araya geldi

icmal

Ar icmāl إجمال z [#cml ifˁāl IV msd.] bütünleme, tamamlama Ar camula جَمُلَ ztam ve eksiksiz idi

icra

Ar icrāˀ إجراء z [#cry ifˁāl IV msd.] akıtma, cereyan ettirme, uygulama Ar carā جَرَا z(hızla) aktı, koştu

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
için taşın adınçıg bediz urturtum [içini dışını harika bir şekilde nakş ettirdim] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol tonuġ içlēdi [[giysiye astar dikti]], tarıġ içlendi [[ekin taneleri oluştu]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ağrısı (...) oğlanı (...) yağı TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
yüzü (...) güveyi TTü: iç etmek "aşırmak (argo)" [ Mikhailov, Matériaux sur l'argot et les locutions..., 1929]
etmek: Escamoter

<< ETü dış zıddı, dahil

Benzer sözcükler: çevrim içi, iç çekmek, iç etmek, iç güveyi, iç içe, iç yağı, için için, içinde, içlenmek, içli, içli dışlı, içsel, içselleştirmek, içten, içten içe, içtenlik, içtepi, içyüzü, kavuniçi

Bu maddeye gönderenler: içer- (içerik), içeri (içerle-, içerlek), içkin, içre, uçkur


10.03.2019
iç|mek

<< ETü iç- sıvı içmek

içer|mek

TTü içeri

içeri

<< ETü içgerü içe doğru, içte olan ETü +(g)ArU

içerik

YTü içer- +Uk

içerle|mek

TTü içeri +lA-