iç|mek

iclal

Ar iclāl إجلال z [#cll ifˁāl IV msd.] yüceltme, yücelik Ar calla جَلّ zulu idi

icma

Ar icmāˁ إجماع z [#cmˁ ifˁāl IV msd.] bir araya getirme, anlaşma Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı, bir araya geldi

icmal

Ar icmāl إجمال z [#cml ifˁāl IV msd.] bütünleme, tamamlama Ar camula جَمُلَ ztam ve eksiksiz idi

icra

Ar icrāˀ إجراء z [#cry ifˁāl IV msd.] akıtma, cereyan ettirme, uygulama Ar carā جَرَا z(hızla) aktı, koştu

<< ETü dış zıddı, dahil

iç|mek

ETü: [ Irk Bitig, <900]
sub içipen yaş yipen ölümde ozmiş [su içip ot yeyip ölümden kurtulmuş]

<< ETü iç- sıvı içmek

Benzer sözcükler: içim, içirmek, içmece

Bu maddeye gönderenler: içki


10.02.2015
içer|mek

TTü içeri

içeri

<< ETü içgerü içe doğru, içte olan ETü +(g)ArU

içerik

YTü içer- +Uk

içerle|mek

TTü içeri +lA-

içerlek

TTü içerile- +Uk