içer|mek

icma

Ar icmāˁ إجماع z [#cmˁ ifˁāl IV msd.] bir araya getirme, anlaşma Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı, bir araya geldi

icmal

Ar icmāl إجمال z [#cml ifˁāl IV msd.] bütünleme, tamamlama Ar camula جَمُلَ ztam ve eksiksiz idi

icra

Ar icrāˀ إجراء z [#cry ifˁāl IV msd.] akıtma, cereyan ettirme, uygulama Ar carā جَرَا z(hızla) aktı, koştu

<< ETü dış zıddı, dahil

iç|mek

<< ETü iç- sıvı içmek

içer|mek

YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
içermek: ... ihtiva etmek, ... tazammun etmek.

TTü içeri

 

Bu maddeye gönderenler: içerik


15.10.2013
içeri

<< ETü içgerü içe doğru, içte olan ETü +(g)ArU

içerik

YTü içer- +Uk

içerle|mek

TTü içeri +lA-

içerlek

TTü içerile- +Uk

için

<< ETü uçun nedensellik edatı ETü son +(I)n