içeri

icmal

Ar icmāl إجمال z [#cml ifˁāl IV msd.] bütünleme, tamamlama Ar camula جَمُلَ ztam ve eksiksiz idi

icra

Ar icrāˀ إجراء z [#cry ifˁāl IV msd.] akıtma, cereyan ettirme, uygulama Ar carā جَرَا z(hızla) aktı, koştu

<< ETü dış zıddı, dahil

iç|mek

<< ETü iç- sıvı içmek

içer|mek

TTü içeri

içeri

ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
içgerü balıkka kirgey siy lö kanıŋa közüngey [içeri kente gireceksiniz, ejderha Hanı'na gürüneceksiniz] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḥudūdüŋüzden içerü bir kimse vazˁı ḳadem itmiş var mı?

<< ETü içgerü içe doğru, içte olan ETü +(g)ArU

 

Bu maddeye gönderenler: içerle-, içerlek


02.01.2016
içerik

YTü içer- +Uk

içerle|mek

TTü içeri +lA-

içerlek

TTü içerile- +Uk

için

<< ETü uçun nedensellik edatı ETü son +(I)n

içki

<< ETü içgü içim, içecek şey ETü iç- +gU