içerik

icra

Ar icrāˀ إجراء z [#cry ifˁāl IV msd.] akıtma, cereyan ettirme, uygulama Ar carā جَرَا z(hızla) aktı, koştu

<< ETü dış zıddı, dahil

iç|mek

<< ETü iç- sıvı içmek

içer|mek

TTü içeri

içeri

<< ETü içgerü içe doğru, içte olan ETü +(g)ArU

içerik

YTü: "muhteva" [ Nurullah Ataç, 1953]
Oktay Rifat içeriği önemliyor, o iyi, ama şairlerin, yazarların, istedikleri içeriği kullanmalarına bırakmıyor

YTü içer- +Uk

 içer-


08.10.2014
içerle|mek

TTü içeri +lA-

içerlek

TTü içerile- +Uk

için

<< ETü uçun nedensellik edatı ETü son +(I)n

içki

<< ETü içgü içim, içecek şey ETü iç- +gU

içkin

TTü +gIn