içki

içeri

<< ETü içgerü içe doğru, içte olan ETü +(g)ArU

içerik

YTü içer- +Uk

içerle|mek

TTü içeri +lA-

içerlek

TTü içerile- +Uk

için

<< ETü uçun nedensellik edatı ETü son +(I)n

içki

ETü: [ Chuastuanift: Ein Sündenbekenntnis der manichäisch, <900]
tirig özüg aş içküü teŋrig neçe açıtımız [canlı varlıkları yeme içme (edip?) tanrıyı nice darılttık] ETü: "her tür içecek" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
içgü: al-maşrūb [içilen şey] "... alkollü içecek" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
içkı: şarab, hamr, bāde.

<< ETü içgü içim, içecek şey ETü iç- +gU

 iç-

Benzer sözcükler: içkici, içkili


10.03.2019
içkin

TTü +gIn

içre

<< ETü içre içte, içeride <? ETü +rA

içtihat

Ar ictihād إجتهاد z [#chd iftiˁāl VIII msd.] 1. çalışıp çabalama, gayret gösterme, 2. hukukta yeni yol açma Ar cahada جَهَدَ zgayret etti

içtima

Ar ictimāˁ إجتماع z [#cmˁ iftiˁāl VIII msd.] toplanma, toplantı, topluluk Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı

içtimaiyat

Ar ictimāˁī إجتماعى ztopluluğa ait +āt