içre

içerle|mek

TTü içeri +lA-

içerlek

TTü içerile- +Uk

için

<< ETü uçun nedensellik edatı ETü son +(I)n

içki

<< ETü içgü içim, içecek şey ETü iç- +gU

içkin

TTü +gIn

içre

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
içre aşsız taşra tonsız [karnı aşsız, üstü donsuz] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
eşiç içre [tencere içinde], uçmak içre [cennette]

<< ETü içre içte, içeride <? ETü +rA

 

Not: ETü sadece içre ve taşra sözcüklerinde görülen +rA ögesi yapıca muğlaktır. +Ur- ekli fiilden, zaman ve mekân zarfı üreten +A ekiyle türetildikleri düşünülebilir. Orta Türkçe döneminde, muhtemelen bu iki sözcükten analoji yoluyla çok sayıda türev yapılmıştır (ora, bura, sonra, üzere...)


01.10.2017
içtihat

Ar ictihād إجتهاد z [#chd iftiˁāl VIII msd.] 1. çalışıp çabalama, gayret gösterme, 2. hukukta yeni yol açma Ar cahada جَهَدَ zgayret etti

içtima

Ar ictimāˁ إجتماع z [#cmˁ iftiˁāl VIII msd.] toplanma, toplantı, topluluk Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı

içtimaiyat

Ar ictimāˁī إجتماعى ztopluluğa ait +āt

içtinap

Ar ictināb إجتناب z [#cnb iftiˁāl VIII msd.] yabancılama, kaçınma Ar canaba جَنَبَ zyüzünü döndürdü, yabansadı

id1

YLat id psikanalizde bilinçaltı (İlk kullanım: 1927 Joan Riviere, İng. çevirmen.) Lat id o şey (nötr üçüncü tekil şahıs zamiri)