içtimaiyat

içki

Eski Türkçe içgü "içim, içecek şey" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe iç- fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

içkin

Türkiye Türkçesi sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

içre

Eski Türkçe içre "içte, içeride" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe fiilinden Eski Türkçe +rA ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

içtihat

Arapça chd kökünden gelen ictihād إجتهاد z "1. çalışıp çabalama, gayret gösterme, 2. hukukta yeni yol açma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahada جَهَدَ z "gayret etti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

içtima

Arapça cmˁ kökünden gelen ictimāˁ إجتماع z "toplanma, toplantı, topluluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camaˁa جَمَعَ z "topladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

içtimaiyat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Osmanlıca: "sosyoloji" [ Ziya Gökalp, , 1917]
İctimāˁiyāt mecmuası. Naşiri Necmeddin Sadak.

Köken

Arapça ictimāˁī إجتماعى z "topluluğa ait" sözcüğünden +āt ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için içtima maddesine bakınız.


22.08.2014
içtinap

Arapça cnb kökünden gelen ictināb إجتناب z "yabancılama, kaçınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canaba جَنَبَ z "yüzünü döndürdü, yabansadı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

id1

Yeni Latince id "psikanalizde bilinçaltı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1927 Joan Riviere, İng. çevirmen.) Latince sözcük Latince id "o şey (nötr üçüncü tekil şahıs zamiri)" sözcüğünden alıntıdır.

id2

Arapça ˁyd kökünden gelen ˁīd عيد z "yıl dönümü, bayram, özellikle Kurban Bayramı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁyd kökünden gelen ˁīd עיד z "yıl dönümü, kâfirlere özgü festival" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ˁīddan, ˁīddon עִידָּן z "dönem, döngü, vade, kadınların ay hali" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ˁawd "dönme, geri gelme, avdet" sözcüğünden türetilmiştir.

idadi

Arapça ˁdd kökünden gelen iˁdād إعداد z "hazırlama" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁadda عدّ z "saydı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

idam

Arapça ˁdm kökünden gelen iˁdām إعدام z "yok etme, yokluk, yoksulluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadima عدم z "yok idi, yok oldu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.