ibik

ibadullah

Ar ˁibādu-llāh عبادالله zAllah'ın kulları Ar ˁibād عباد z [#ˁbd fiˁāl çoğ.] kullar Ar ˁabd عبد z [t.] kul, köle

ibare

Ar ˁibāra(t) عِبارة z [#ˁbr fiˁāla(t) msd.] söz, ifade,cümle Ar ˁabara عَبَرَ zgeçti

ibaret

Ar ˁibāra(t) ˁan عبارة عن z«anlamı şudur» anlamında deyim Ar ˁibāra(t) عبارة zsöz, ifade

ibate

Ar ibāte(t) إباتة z [#byt ifˁāla(t) IV msd.] konaklatma, barındırma Ar beyt ev

ibibik

<< ETü üpgük hüthüt kuşu, ibibik onom

ibik

TTü: "hüthüt kuşu" [ Hayâtu'l-Hayvân terc., 1427]
al-hudhud: Alaca ibük dedükleri kuş. horoz ibiği "bir çiçek" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
Türkīde bu çiçeğe mīr-i āşıkan ve bostan güzeli ve beğ börkü ve kadīfe ve horoz ibiği ve mahmūr çiçeği dahı derler. TTü: "horoz tacı" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ibik: Aslı ibük. Tac-ı horoz, şāne-i hüdhüd, tarak, tepelik.

<< TTü ibük alaca ibikli bir kuş, çavuş kuşu << ETü üpgük a.a. onom

 ibibik

Benzer sözcükler: horoz ibiği


22.09.2019
ibis

Fr ibis Kuzey Afrika'ya özgü bir kuş Lat ibis a.a. EYun îbis a.a. Mıs hby a.a.

ibiş

öz İbrahim

ibka

Ar ibḳāˀ إبقاء z [#bḳy ifˁāl IV msd.] yerinde bırakma Ar baḳā بَقَا zkaldı, baki oldu

iblağ

Ar iblāġ إبلاغ z [#blġ ifˁāl IV msd.] ulaştırma, erdirme, toplam sayı çıkarma Ar balaġa بَلَغَ zulaştı, yetişti

iblis

Ar iblīs إبليس z [#bls] kandırıcı, şeytan EYun diábolos διάβολος zkandırıcı, şeytan EYun diabállō διαβάλλω zyanlışa yöneltmek, kandırmak EYun dia+ bállō, bol- βάλλω, βολ- zatmak