ibne

ibis

Fr ibis Kuzey Afrika'ya özgü bir kuş Lat ibis a.a. EYun îbis a.a. Mıs hby a.a.

ibiş

öz İbrahim

ibka

Ar ibḳāˀ إبقاء z [#bḳy ifˁāl IV msd.] yerinde bırakma Ar baḳā بَقَا zkaldı, baki oldu

iblağ

Ar iblāġ إبلاغ z [#blġ ifˁāl IV msd.] ulaştırma, erdirme, toplam sayı çıkarma Ar balaġa بَلَغَ zulaştı, yetişti

iblis

Ar iblīs إبليس z [#bls] kandırıcı, şeytan EYun diábolos διάβολος zkandırıcı, şeytan EYun diabállō διαβάλλω zyanlışa yöneltmek, kandırmak EYun dia+ bállō, bol- βάλλω, βολ- zatmak

ibne

"oğlancılık (isim)" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ابنت ebnet vitium, dedecus.. pec. maximé detestabile, vitium Sodomiticum [ahlaksızlık, özellikle en büyük ahlaksızlık olan livata fiili] [ Zenker, Türkisch-Arabisch-Persisches Handwörterbuch, 1866]
ibnet: pédérastie

Ar *ibna(t) إبنة z [#bn] oğlanlık Ar ibn إبن zoğul, evlat

 bin2

Not: 19. yy'a dek eylem adı iken daha sonra sıfat işlevi kazanmıştır. • Yun binés μπινές "pasif eşcinsel" (argo) Türkçeden alıntıdır.

Benzer sözcükler: hibino, ibneleşmek, ibnelik, ibnetor


07.05.2020
ibra

Ar ibrāˀ إبراء z [#brA ifˁāl IV msd.] kurtarma, aklama Ar baraˀa برأ zkurtuldu, aklandı

ibraz

Ar ibrāz إبراز z [#brz ifˁāl IV msd.] ortaya çıkarma Ar baraza برز zortaya çıktı

ibre

Ar ibra(t) إبرة z [#Abr fiˁla(t) mr.] iğne, akrep veya arının iğnesi

ibret

Ar ˁibra(t) عِبْرة z [#ˁbr fiˁla(t) mr.] öğüt Ar ˁabara عَبَرَ zgeçti, yol aştı, düşündü, inceledi

ibrik

Ar ibrīḳ إبريق z [#brḳ] uzun boyunlu sürahi OFa *ābrīk «su döken» § OFa āb su OFa rēχtan akıtmak, dökmek