ibret

iblis

Ar iblīs إبليس z [#bls] kandırıcı, şeytan EYun diábolos διάβολος zkandırıcı, şeytan EYun diabállō διαβάλλω zyanlışa yöneltmek, kandırmak EYun dia+ bállō, bol- βάλλω, βολ- zatmak

ibne

Ar *ibna(t) إبنة z [#bn] oğlanlık Ar ibn إبن zoğul, evlat

ibra

Ar ibrāˀ إبراء z [#brA ifˁāl IV msd.] kurtarma, aklama Ar baraˀa برأ zkurtuldu, aklandı

ibraz

Ar ibrāz إبراز z [#brz ifˁāl IV msd.] ortaya çıkarma Ar baraza برز zortaya çıktı

ibre

Ar ibra(t) إبرة z [#Abr fiˁla(t) mr.] iğne, akrep veya arının iğnesi

ibret

[ Kutadgu Bilig, 1069]
körür sen meniŋ ḥālımı, saŋa bolsun ˁibrat [halimi görürsün, sana öğüt olsun]

Ar ˁibra(t) عِبْرة z [#ˁbr fiˁla(t) mr.] öğüt Ar ˁabara عَبَرَ zgeçti, yol aştı, düşündü, inceledi

Benzer sözcükler: ibreti alem, ibretlik

Bu maddeye gönderenler: ibare (ibaret), itibar (muteber), tabir


24.04.2015
ibrik

Ar ibrīḳ إبريق z [#brḳ] uzun boyunlu sürahi OFa *ābrīk «su döken» § OFa āb su OFa rēχtan akıtmak, dökmek

ibrişim

Fa abrīşum أبريشم zipek << OFa abrēşōm a.a. Ave *upa-rēşma a.a. Ave *rēş- bükmek, eğirmek

icabet

Ar icāba(t) إجابة z [#cwb ifˁāla(t) IV msd.] cevap verme, özellikle duaya olumlu cevap verme Ar acāba أجاب z [IV f.] yanıtladı

icap

Ar īcāb ايجاب z [#wcb ifˁāl IV msd.] borç sayma, ödev kılma, gerektirme Ar wacaba وجب zborç idi, ödev idi

icar

Ar īcār ايجار z [#Acr ifˁāl IV msd.] kiralama, ücret karşılığında tutma Ar acr ecir, bir iş veya hizmet karşılığında ödenen para