ibrişim

ibra

Ar ibrāˀ إبراء z [#brA ifˁāl IV msd.] kurtarma, aklama Ar baraˀa برأ zkurtuldu, aklandı

ibraz

Ar ibrāz إبراز z [#brz ifˁāl IV msd.] ortaya çıkarma Ar baraza برز zortaya çıktı

ibre

Ar ibra(t) إبرة z [#Abr fiˁla(t) mr.] iğne, akrep veya arının iğnesi

ibret

Ar ˁibra(t) عِبْرة z [#ˁbr fiˁla(t) mr.] öğüt Ar ˁabara عَبَرَ zgeçti, yol aştı, düşündü, inceledi

ibrik

Ar ibrīḳ إبريق z [#brḳ] uzun boyunlu sürahi OFa *ābrīk «su döken» § OFa āb su OFa rēχtan akıtmak, dökmek

ibrişim

[ Codex Cumanicus, 1303]
seta - Fa: abruzum - Tr: ypak [ipek] [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ebrişimdür bir katı hem şol ḥarīr

Fa abrīşum أبريشم zipek << OFa abrēşōm a.a. Ave *upa-rēşma a.a. Ave *rēş- bükmek, eğirmek

 erişte

Benzer sözcükler: gülibrişim

Bu maddeye gönderenler: barçın


22.02.2020
icabet

Ar icāba(t) إجابة z [#cwb ifˁāla(t) IV msd.] cevap verme, özellikle duaya olumlu cevap verme Ar acāba أجاب z [IV f.] yanıtladı

icap

Ar īcāb ايجاب z [#wcb ifˁāl IV msd.] borç sayma, ödev kılma, gerektirme Ar wacaba وجب zborç idi, ödev idi

icar

Ar īcār ايجار z [#Acr ifˁāl IV msd.] kiralama, ücret karşılığında tutma Ar acr ecir, bir iş veya hizmet karşılığında ödenen para

icat

Ar īcād ايجاد z [#wcd ifˁāl IV msd.] yaratma, var etme, peyda etme, ihdas etme Ar wacada وَجَدَ zbulundu, var idi

icazet

Ar icāza(t) إجازة z [#cwz ifˁāla(t) IV msd.] geçit verme, yol verme, izin Ar cāza جَازَ zgeçti