identifikasyon

iddianame
ide

Fransızca idée "fikir, kavram, düşünce" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen idea sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca eidéa veya idéa ειδέα/ιδέα z "göz önüne getirme, kavram, biçim" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan eidō, id- (*weidō) ειδω, ιδ- (*wειδω) z "görmek" fiilinden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wei̯d- biçiminden evrilmiştir.

ideal

Fransızca idéal "1. düşünsel, düşüncede varolan 2. bir şeyin zihinsel modeline uygun, mükemmel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince idealis "düşünsel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ve Latince idea "düşünce" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

idealizm

Fransızca idéalisme "1. felsefede ideanın gerçekliğini öngören düşünce akımı, 2. bir ideale bağlılık, ülkücülük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca idéal sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.

idefiks

Fransızca idée fixe "sabit fikir, saplantı" deyiminden alıntıdır.

identifikasyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"psikolojide kişinin kendi kimliğini tanımlayışı" [ Kriton Dinçmen, Psikiyatri El Kitabı, 1967]

Köken

Fransızca ve İngilizce identification "1. özdeşleşme, özdeşleştirme, 2. kimlik belirleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ve İngilizce identifier veya identify sözcüğünden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca ve İngilizce identité veya identity "1. özdeşlik, 2. kimlik" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Geç Latince identitas "özdeşlik" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince idem "aynı, özdeş" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince id "o" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için id1, faktör maddelerine bakınız.


06.04.2019
ideogram

Fransızca idéogramme veya İngilizce ideogram "simge-yazı, sembol olarak kullanılan basit şekil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca eîdos εῖδος z "şekil, görüntü" ve Eski Yunanca grámma γράμμα z "yazı" sözcüklerinin bileşiğidir.

ideoloji

Fransızca idéologie "1. fikir akımlarının bilimsel tahlili, 2. siyasi inançlar sistemi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1796 Destutt de Tracy, Fr. düşünür.)

idgam

Arapça dġm kökünden gelen idġām "Arapça kıraatta bir ünsüzün bitişik ünsüze benzeştirilmesi, asimilasyon" sözcüğünden alıntıdır.

idil

Fransızca idylle "huzurlu kır sahnesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince idyllium "kır sahneleri anlatan kısa şiir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca eidýllion ειδύλλιον z "tablocuk, minyatür resim" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca eîdos εῖδος z "şekil, görüntü" sözcüğünün küçültme halidir.

idiyot

Fransızca ve İngilizce idiot "budala, zekâ özürlü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen idiota sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca idiótēs ιδιότης z "1. kendine has, tuhaf, nevi şahsına münhasır, 2. kamusal olmayan, münferit" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan ídios < *ʰwidios ίδιος z "kendi" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swé "kendi" kökünden türetilmiştir.