ifsat

ifna

Ar ifnāˀ إفناء z [#fny ifˁāl IV msd.] yok etme Ar fanā فَنِىَ zyok oldu, söndü

ifrağ

Ar ifrāġ إفراغ z [#frġ ifˁāl IV msd.] boşaltma, dökme Ar faraġa فرغ zboşalttı

ifrat

Ar ifrāṭ إفراط z [#frṭ ifˁāl IV msd.] haddi aşma, azma, abartma, aşırılık Ar faraṭa فَرَطَ zileri gitti, öncü oldu

ifraz

Ar ifrāz إفراز z [#frz ifˁāl IV msd.] ayırma, ayrıcalık tanıma Ar faraza فرز zayırdı

ifrit

Ar ˁifrit عفرت zbir tür zararlı cin ~? OFa āfrīta yaratık, mahluk (Kaynak: Jeffery sf. 215)OFa āfrītan yaratmak

ifsat

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ifsād: Corrumpere.

Ar ifsād إفساد z [#fsd ifˁāl IV msd.] bozma, fesada uğratma Ar fasada فَسَدَ zbozuldu

 fesat

Bu maddeye gönderenler: müfsit


26.08.2014
ifşa

Ar ifşāˀ إفشاء z [#fşw ifˁāl IV msd.] (sırrı) açığa vurma Ar faşā (sır) açığa çıktı, yayıldı

iftar

Ar ifṭār إفطار z [#fṭr ifˁāl IV msd.] oruç açma, kahvaltı etme

iftihar

Ar iftiχār إفتخار z [#fχr iftiˁāl VIII msd.] övme, yüceltme, övünme Ar faχara فخر zövündü, onur duydu

iftira

Ar iftirāˀ إفتراء z [#fry iftiˁāl VIII msd.] birine yalan isnatta bulunma Ar farā فرا zyardı, yırttı, suçladı

iglu

İng igloo buzdan eskimo evi İnuit iglu ev