ihtiraz

ihtimal

Arapça ḥml kökünden gelen iḥtimāl إحتمال z "1. yüklenme, yük taşıma, 2. mantıkta olabilirlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "taşıdı, yüklendi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtimam

Arapça hmm kökünden gelen ihtimām إهتمام z "önemseme, ilgilenme; ilgi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamma هَمَّ z "önemsedi, ilgilendi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtira

Arapça χrˁ kökünden gelen iχtirāˁ إختراع z "bulma, yaratma, kurma, icat etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχtaraˁa "buldu, yarattı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtiram

Arapça ḥrm kökünden gelen iḥtirām إحترام z "hürmet etme, saygı gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarama حَرَمَ z "yasakladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtiras

Arapça ḥrṣ kökünden gelen iḥtirāṣ إحتراص z "şiddetle isteme, arzulama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraṣa حرص z "şiddetle istedi, arzuladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtiraz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
bunlar ẓarūrīdür ki ādem bunlardan ıhtirāz idüp sakınsa olmaz, elbette gelür

Köken

Arapça iḥtirāz إحتراز z "kaçınma, kendini koruma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraza حَرَزَ z "sakladı, korudu" fiilinden türetilmiştir.


21.05.2015
ihtisap

Arapça ḥsb kökünden gelen iḥtisāb إحتساب z "sayma, hesap etme, hesaba katma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasaba "hesap etti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtisas

Arapça χṣṣ kökünden gelen iχtiṣāṣ إختصاص z "seçkinleşme, seçilmişlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣṣa خَصَّ z "seçti, ayırdı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtişam

Arapça ḥşm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *iḥtişām إحتشام z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaşam حشم z "maiyet, hizmetçiler" sözcüğünün iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtiva

Arapça ḥwy kökünden gelen iḥtiwāˀ إحتواء z "toplama, kapsama, içerme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawā حوا z "topladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtiyaç

Arapça ḥwc kökünden gelen iḥtiyāc إحتياج z "gereksinme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāca حاج z "gerekti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.