ihtiva

ihtiras

Arapça ḥrṣ kökünden gelen iḥtirāṣ إحتراص z "şiddetle isteme, arzulama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraṣa حرص z "şiddetle istedi, arzuladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtiraz

Arapça iḥtirāz إحتراز z "kaçınma, kendini koruma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraza حَرَزَ z "sakladı, korudu" fiilinden türetilmiştir.

ihtisap

Arapça ḥsb kökünden gelen iḥtisāb إحتساب z "sayma, hesap etme, hesaba katma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasaba "hesap etti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtisas

Arapça χṣṣ kökünden gelen iχtiṣāṣ إختصاص z "seçkinleşme, seçilmişlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣṣa خَصَّ z "seçti, ayırdı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtişam

Arapça ḥşm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *iḥtişām إحتشام z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaşam حشم z "maiyet, hizmetçiler" sözcüğünün iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtiva
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
fehvā-i seˁādet ihtivāsı üzre [saadet içeren sözü üzere]

Köken

Arapça ḥwy kökünden gelen iḥtiwāˀ إحتواء z "toplama, kapsama, içerme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawā حوا z "topladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için havi maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

muhteva, muhtevi


21.02.2018
ihtiyaç

Arapça ḥwc kökünden gelen iḥtiyāc إحتياج z "gereksinme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāca حاج z "gerekti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtiyar

Arapça χyr kökünden gelen iχtiyār إختيار z "1. (masdar) seçme, seçim, seçme yeteneği, özgür irade, 2. (sıfat) seçkin, hayırlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāra خَارَ z "seçti, tercih etti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtiyat

Arapça ḥwṭ kökünden gelen iḥtiyāṭ إحتياط z "kuşanma, tedbirli olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāṭa حَاطَ z "kuşattı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtiyoloji

İngilizce ichthyology veya Fransızca ichtyologie "balık bilimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca iχthýs ἰχθύς z "balık" sözcüğünden türetilmiştir.

ihvan

Arapça Aχw kökünden gelen iχwān إخوان z "kardeşler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça أخ z "kardeş" sözcüğünün fiˁlān vezninde çoğuludur.