ikircik

ikebana

Jap ikebana Japonlara özgü çiçek düzenleme sanatı § Jap ike tanzim, düzenlem Jap bana çiçek

iken

<< ETü erken vaktinde, vakitlice, iken

iki

<< ETü eki/ekki 2

ikilem

TTü ikile- +Im TTü iki +lA-

ikindi

<< ETü ikinti ikinci ETü iki/éki/ékki iki

ikircik

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
ikirçgü köŋül [tereddütte kalmış gönül] ETü: ikirçgün [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ikirçgün ış [tereddütlü iş], köŋlüm ikirçgün boldı [gönlüm tereddüt etti] TTü: ikircün [ Kul Mes'ud, Kelile ve Dimne terc., <1347]
ikircünlik ve gümān göŋline düşdi TTü: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
ikincilikli (Niğde); ikicikli (G. Antep): tereddütlü.

<< ETü ikirçgü ikilik, tereddüt ETü ikiz +gU

 iki

Not: Ünsüz öncesi pozisyonda ETü /z/ > /r/ değişimi tipiktir. Ancak /ç/ arasesi anlaşılamadı. • TTü halk ağızlarında görülen bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde yazı diline aktarıldı.

Benzer sözcükler: ikircikli, ikircim


26.05.2015
ikiz

<< ETü ékkiz ikiz ETü ékki iki +Iz

iklim

Ar iḳlīm إقليم z [#ḳlm] yeryüzünün bölündüğü yedi kuşağın her biri, diyar, ülke EYun klíma κλίμα z1. eğim, 2. güneş ışınlarının eğimi, iklim kuşağı (İlk kullanım: Ptolemaios, Yun. coğrafyacı (MS 90-168).) EYun klínō κλίνω zeğimli olmak, yatmak +ma(t) << HAvr *ḱli-n-i̯é- HAvr *ḱlei̯- a.a.

ikmal

Ar ikmāl إكمال z [#kml ifˁāl IV msd.] bütünleme, tamamlama, kemale erdirme Ar kamala كمل zbütün idi, erdi

ikna

Ar iḳnāˁ إقناع z [#ḳnˁ ifˁāl IV msd.] kani etme, doyurma Ar ḳanaˁa قناعة zdoydu

ikon

Fr icone simge, temsil Yun ikóna εικόνα za.a., özellikle Orttodoks kilisesine özgü kutsal tasvir EYun eikōn εικών zresim, suret, tasvir << HAvr *wéi̯k-ō- HAvr *wei̯k-¹ benzemek, benzer olmak