iktiran

iksir

Arapça ksr kökünden gelen iksīr إكسير z "damıtılarak elde edilen öz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca eksaíresis εξαίρεσις z "(içinden) çıkarma, süzüp alma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca eksairéō εξαιρέω z "(içinden) çıkarmak, süzüp almak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca ʰairéō ἃιρέω z "almak, kapmak, tutmak" fiilinden ek+ önekiyle türetilmiştir.

ikta

Arapça ḳṭˁ kökünden gelen iḳṭāˁ إقطاع z "kesme, pay verme, tımar olarak arazi verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭaˁa قَطَعَ z "kesti" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

iktibas

Arapça ḳbs kökünden gelen iḳtibās إقتباس z "alma, aktarma, faydalanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabasa قبس z "(ateş, bilgi, bulaşıcı hastalık) aldı, kaptı, aktardı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iktidar

Arapça ḳdr kökünden gelen iḳtidār إقتدار z "kudretli olma, gücü yeter olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadara قَدَرَ z "gücü yetti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iktifa

Arapça kfw kökünden gelen iktifāˀ إكتفاء z "yetinme, yeterli sayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kafā كفا z "kifayet etti, yetti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iktiran
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]

Köken

Arapça ḳrn kökünden gelen iḳtirān إقتران z "eşleşme, çift koşulma, beraber olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarana قَرَنَ z "eşleştirdi, çift koştu" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için karin maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

mukarenet


17.08.2015
iktisa

Arapça ksw kökünden gelen iktisā ٳكتسا z "giyinme, kisve giyme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kasā كسا z "giydirdi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iktisap

Arapça ksb kökünden gelen iktisāb إكتساب z "edinme, kazanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kasaba كسب z "kazandı, edindi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iktisat

Arapça ḳṣd kökünden gelen iḳtiṣād إقتصاد z "doğruyu hedefleme, mutedil olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣada قصد z "1. hedefledi, yöneldi, 2. mutedil bir hızla yürüdü" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iktiza

Arapça ḳḍy kökünden gelen iḳtiḍāˀ إقتضاء z "icap etme, zorunlu kılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaḍā قَضَا z "yargıladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

il

Eski Türkçe il "devlet" sözcüğünden evrilmiştir.