iktisa

ikta

Ar iḳṭāˁ إقطاع z [#ḳṭˁ ifˁāl IV msd.] kesme, pay verme, tımar olarak arazi verme Ar ḳaṭaˁa قَطَعَ zkesti

iktibas

Ar iḳtibās إقتباس z [#ḳbs iftiˁāl VIII msd.] alma, aktarma, faydalanma Ar ḳabasa قبس z(ateş, bilgi, bulaşıcı hastalık) aldı, kaptı, aktardı

iktidar

Ar iḳtidār إقتدار z [#ḳdr iftiˁāl VIII msd.] kudretli olma, gücü yeter olma Ar ḳadara قَدَرَ zgücü yetti

iktifa

Ar iktifāˀ إكتفاء z [#kfw iftiˁāl VIII msd.] yetinme, yeterli sayma Ar kafā كفا zkifayet etti, yetti

iktiran

Ar iḳtirān إقتران z [#ḳrn iftiˁāl VIII msd.] eşleşme, çift koşulma, beraber olma Ar ḳarana قَرَنَ zeşleştirdi, çift koştu

iktisa

[ Resmi Gazete, 1935]
Şapka İktisası Hakkında Kanun (22.XII.1341) ... Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir.

Ar iktisā ٳكتسا z [#ksw iftiˁāl VIII msd.] giyinme, kisve giyme Ar kasā كسا zgiydirdi

 kisve

Not: Eski Arapça sözlüklerde ve Meninski'de bulunmayan sözcük, geç dönem Osmanlıcada yaygınlaşmış görünüyor.

Benzer sözcükler: iksa


06.11.2018
iktisap

Ar iktisāb إكتساب z [#ksb iftiˁāl VIII msd.] edinme, kazanma Ar kasaba كسب zkazandı, edindi

iktisat

Ar iḳtiṣād إقتصاد z [#ḳṣd iftiˁāl VIII msd.] doğruyu hedefleme, mutedil olma Ar ḳaṣada قصد z1. hedefledi, yöneldi, 2. mutedil bir hızla yürüdü

iktiza

Ar iḳtiḍāˀ إقتضاء z [#ḳḍy iftiˁāl VIII msd.] icap etme, zorunlu kılma Ar ḳaḍā قَضَا zyargıladı

il

<< ETü il devlet

il|mek

<< ETü il- takılmak, tutmak, yakalamak