iktisat

iktidar

Ar iḳtidār إقتدار z [#ḳdr iftiˁāl VIII msd.] kudretli olma, gücü yeter olma Ar ḳadara قَدَرَ zgücü yetti

iktifa

Ar iktifāˀ إكتفاء z [#kfw iftiˁāl VIII msd.] yetinme, yeterli sayma Ar kafā كفا zkifayet etti, yetti

iktiran

Ar iḳtirān إقتران z [#ḳrn iftiˁāl VIII msd.] eşleşme, çift koşulma, beraber olma Ar ḳarana قَرَنَ zeşleştirdi, çift koştu

iktisa

Ar iktisā ٳكتسا z [#ksw iftiˁāl VIII msd.] giyinme, kisve giyme Ar kasā كسا zgiydirdi

iktisap

Ar iktisāb إكتساب z [#ksb iftiˁāl VIII msd.] edinme, kazanma Ar kasaba كسب zkazandı, edindi

iktisat

YO: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
iḳtiṣād: 1. itidal üzere hareket, hadd-i vasatîye riayet, 2. tasarruf, idare. ilm-i iḳtiṣād: ilm-i idare, ilm-i servet. Fr. économie.

Ar iḳtiṣād إقتصاد z [#ḳṣd iftiˁāl VIII msd.] doğruyu hedefleme, mutedil olma Ar ḳaṣada قصد z1. hedefledi, yöneldi, 2. mutedil bir hızla yürüdü

 kasıt

Not: 1870'lerde Fransızcadan alınan ekonomi sözcüğüne karşılık olarak bulunan Yeni Osmanlıca sözcüklerdendir; eski Osmanlıca sözlüklerde yer almaz. İlber Ortaylı'nın ifadesine göre Ahmed Cevdet Paşa tarafından bulunmuştur.

Benzer sözcükler: iktisadî, iktisadiyat, iktisatlı


07.07.2015
iktiza

Ar iḳtiḍāˀ إقتضاء z [#ḳḍy iftiˁāl VIII msd.] icap etme, (mantıken veya hükmen) gerekme Ar ḳaḍā قَضَا zhükmetti

il

<< ETü il devlet

il|mek

<< ETü il- takılmak, tutmak, yakalamak

ila1

Ar ilā إلى z[bileşik adlarda] e kadar, ta ki (bağlaç)

ilâ2

Ar iˁlāˀ إعلاء z [#ˁlw ifˁāl IV msd.] yükseltme Ar ˁalā علا‎ zyüksek idi, yükseldi