iktiza

iktifa

Ar iktifāˀ إكتفاء z [#kfw iftiˁāl VIII msd.] yetinme, yeterli sayma Ar kafā كفا zkifayet etti, yetti

iktiran

Ar iḳtirān إقتران z [#ḳrn iftiˁāl VIII msd.] eşleşme, çift koşulma, beraber olma Ar ḳarana قَرَنَ zeşleştirdi, çift koştu

iktisa

Ar iktisā ٳكتسا z [#ksw iftiˁāl VIII msd.] giyinme, kisve giyme Ar kasā كسا zgiydirdi

iktisap

Ar iktisāb إكتساب z [#ksb iftiˁāl VIII msd.] edinme, kazanma Ar kasaba كسب zkazandı, edindi

iktisat

Ar iḳtiṣād إقتصاد z [#ḳṣd iftiˁāl VIII msd.] doğruyu hedefleme, mutedil olma Ar ḳaṣada قصد z1. hedefledi, yöneldi, 2. mutedil bir hızla yürüdü

iktiza

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
maˁrifet havf ıḳtiżā eyler, ve küfr cehl ıḳtiżā eyler

Ar iḳtiḍāˀ إقتضاء z [#ḳḍy iftiˁāl VIII msd.] icap etme, zorunlu kılma Ar ḳaḍā قَضَا zyargıladı

 kaza

Bu maddeye gönderenler: mukteza


17.08.2017
il

<< ETü il devlet

il|mek

<< ETü il- takılmak, tutmak, yakalamak

ila1

Ar ilā إلى z[bileşik adlarda] e kadar, ta ki (bağlaç)

ilâ2

Ar iˁlāˀ إعلاء z [#ˁlw ifˁāl IV msd.] yükseltme Ar ˁalā علا‎ zyüksek idi, yükseldi

ilaç

Ar ˁilāc علاج z [#ˁlc fiˁāl msd.] ilaç, derman