il

iktiran

Ar iḳtirān إقتران z [#ḳrn iftiˁāl VIII msd.] eşleşme, çift koşulma, beraber olma Ar ḳarana قَرَنَ zeşleştirdi, çift koştu

iktisa

Ar iktisā ٳكتسا z [#ksw iftiˁāl VIII msd.] giyinme, kisve giyme Ar kasā كسا zgiydirdi

iktisap

Ar iktisāb إكتساب z [#ksb iftiˁāl VIII msd.] edinme, kazanma Ar kasaba كسب zkazandı, edindi

iktisat

Ar iḳtiṣād إقتصاد z [#ḳṣd iftiˁāl VIII msd.] doğruyu hedefleme, mutedil olma Ar ḳaṣada قصد z1. hedefledi, yöneldi, 2. mutedil bir hızla yürüdü

iktiza

Ar iḳtiḍāˀ إقتضاء z [#ḳḍy iftiˁāl VIII msd.] icap etme, zorunlu kılma Ar ḳaḍā قَضَا zyargıladı

il

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
türük bodun illedük ilin ıçgınu ıdmış kaganladuk kaganın yitürü ıdmış [Türk halkı devlet kıldıgı devletin yıkılmasına, kagan kıldıgı kaganın yitmesine izin vermiş] TTü: "... memleket" [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
ne kişisin ilde kim dirler saŋa TTü: "aşiret ... ülke ... vilayet" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
il: Aşiret, kabile: Turgut ili, Varsak ili. Bir ilin mesken ve mevası olan yer: Rum ili, Hamid ili. Mutlaka vilayet: Aydın ili, Sivas ili.

<< ETü il devlet

 el2

Not: Aynı sözcük TTü konuşma dilinde el şeklini alırken, idari dilde arkaizm olan il korunmuştur.

Bu maddeye gönderenler: ilçe


04.05.2015
il|mek

<< ETü il- takılmak, tutmak, yakalamak

ila1

Ar ilā إلى z[bileşik adlarda] e kadar, ta ki (bağlaç)

ilâ2

Ar iˁlāˀ إعلاء z [#ˁlw ifˁāl IV msd.] yükseltme Ar ˁalā علا‎ zyüksek idi, yükseldi

ilaç

Ar ˁilāc علاج z [#ˁlc fiˁāl msd.] ilaç, derman

ilah

Ar ilāh إلاه z [#Alh] tanrı Aram ˀelāh אֱלׇהּ z [#Alh] a.a. İbr ˀelōah אֱלוֹהַּ z [#Al] a.a.