il|mek

iktisa

Ar iktisā ٳكتسا z [#ksw iftiˁāl VIII msd.] giyinme, kisve giyme Ar kasā كسا zgiydirdi

iktisap

Ar iktisāb إكتساب z [#ksb iftiˁāl VIII msd.] edinme, kazanma Ar kasaba كسب zkazandı, edindi

iktisat

Ar iḳtiṣād إقتصاد z [#ḳṣd iftiˁāl VIII msd.] doğruyu hedefleme, mutedil olma Ar ḳaṣada قصد z1. hedefledi, yöneldi, 2. mutedil bir hızla yürüdü

iktiza

Ar iḳtiḍāˀ إقتضاء z [#ḳḍy iftiˁāl VIII msd.] icap etme, (mantıken veya hükmen) gerekme Ar ḳaḍā قَضَا zhükmetti

il

<< ETü il devlet

il|mek

ETü: [ Irk Bitig, <900]
turña kuş tüşnekiŋe konmiş, tuymatın tuzakka ilinmiş [turna kuşu tüneğine konmuş, anlamadan tuzağa yakalanmış] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tiken tonıġ ildi [diken giysiye takıldı], tiken toŋa ilindi [a.a.], ékki neŋ birle ilişdi [iki şey birbirine takıldı], ol meniŋ birle topık ilişdi [o benimle topuk takıştı (boy ölçüştü)] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
iler tutar [rabıtalı]

<< ETü il- takılmak, tutmak, yakalamak

Not: Türkçenin temel fiillerinden biri olduğu halde, güncel dilde yalın hali sadece iler tutar deyiminde kullanılır.

Benzer sözcükler: iler tutar, ilinmek

Bu maddeye gönderenler: ilgi (ilgeç, ilginç), ilik2, ilinek, ilinti, iliş- (ilişki), ilmik, ülkü


07.04.2015
ila1

Ar ilā إلى z[bileşik adlarda] e kadar, ta ki (bağlaç)

ilâ2

Ar iˁlāˀ إعلاء z [#ˁlw ifˁāl IV msd.] yükseltme Ar ˁalā علا‎ zyüksek idi, yükseldi

ilaç

Ar ˁilāc علاج z [#ˁlc fiˁāl msd.] ilaç, derman

ilah

Ar ilāh إلاه z [#Alh] tanrı Aram ˀelāh אֱלׇהּ z [#Alh] a.a. İbr ˀelōah אֱלוֹהַּ z [#Al] a.a.

ilahe

Ar ilāha(t) [f.] dişi tanrı, tanrıça Ar ilāh tanrı