ilah

il

Eski Türkçe il "devlet" sözcüğünden evrilmiştir.

il|mek

Eski Türkçe il- "takılmak, tutmak, yakalamak" fiilinden evrilmiştir.

ila1

Arapça ilā إلى z "[bileşik adlarda] e kadar, ta ki (bağlaç)" sözcüğünden alıntıdır.

ilâ2

Arapça ˁlw kökünden gelen iˁlāˀ إعلاء z "yükseltme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalā علا‎ z "yüksek idi, yükseldi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ilaç

Arapça ˁlc kökünden gelen ˁilāc علاج z "ilaç, derman" sözcüğünden alıntıdır.

ilah
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, 1250? yılından önce]
ilāhī öküş ḥamd ayuur men saŋa [tanrım çok hamd ederim ben sana]

Köken

Arapça Alh kökünden gelen ilāh إلاه z "tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice Alh kökünden gelen aynı anlama gelen ˀelāh אֱלׇהּ z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice Al kökünden gelen aynı anlama gelen ˀelōah אֱלוֹהַּ z sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Diğer Sami dillerinde rastlanan ال biçimine karşılık الاه /אלה biçimi İbraniceye mahsustur.

Benzer sözcükler

gençlik ilahı, ilahlaşmak


06.04.2015
ilahe

Arapça ilāha(t) "dişi tanrı, tanrıça" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ilāh "tanrı" sözcüğünün fiilidir.

ilahi

Arapça ilāhī إلاهى z "tanrım (1. tekil şahıs iyelik ekiyle) & tanrısal (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır.

ilahiyat

Arapça ilāhī "tanrıya dair" sözcüğünden +āt ekiyle türetilmiştir.

ilam

Arapça ˁlm kökünden gelen iˁlām إعلام z "bildirme, bildiri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aˁlama أَعْلَمَ z "bildirdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ˁalama عَلَمَ z "bildi" fiilinin (IV) fiilidir.

ilan

Arapça ˁln kökünden gelen iˁlān إعلان z "duyurma, açığa çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalana علن z "açığa çıktı, aşikâr oldu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.