ilahi

ila1

Ar ilā إلى z[bileşik adlarda] e kadar, ta ki (bağlaç)

ilâ2

Ar iˁlāˀ إعلاء z [#ˁlw ifˁāl IV msd.] yükseltme Ar ˁalā علا‎ zyüksek idi, yükseldi

ilaç

Ar ˁilāc علاج z [#ˁlc fiˁāl msd.] ilaç, derman

ilah

Ar ilāh إلاه z [#Alh] tanrı Aram ˀelāh אֱלׇהּ z [#Alh] a.a. İbr ˀelōah אֱלוֹהַּ z [#Al] a.a.

ilahe

Ar ilāha(t) [f.] dişi tanrı, tanrıça Ar ilāh tanrı

ilahi

"tanrım" [ Kutadgu Bilig, 1069]
ilāhī küḏezgil meniŋ köŋlümi [Allah'ım koru benim gönlümü] "... tanrısal" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Bu bir sırr-ı ilāhīdür. "... dinî teganni" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ilāhī: (...) & Cantio spiritualis, hymnus.

Ar ilāhī إلاهى ztanrım (1. tekil şahıs iyelik ekiyle) & tanrısal (sıfat)

 ilah


14.11.2019
ilahiyat

Ar ilāhī tanrıya dair +āt

ilam

Ar iˁlām إعلام z [#ˁlm ifˁāl IV msd.] bildirme, bildiri Ar aˁlama أَعْلَمَ z [IV f.] bildirdi Ar ˁalama عَلَمَ zbildi

ilan

Ar iˁlān إعلان z [#ˁln ifˁāl IV msd.] duyurma, açığa çıkarma Ar ˁalana علن zaçığa çıktı, aşikâr oldu

ilanihaye

Ar ilā'n-nihāya(t) إلا النهاية zsonuna kadar

ilave

Ar ˁilāwa(t) علاوة z [#ˁlw fiˁāla(t) msd.] 1. üstüne koyma, artırma, 2. üste konan, ek Ar ˁalā عَلَا zyüksek veya üstün idi