ilan

ilah

Ar ilāh إلاه z [#Alh] tanrı Aram ˀelāh אֱלׇהּ z [#Alh] a.a. İbr ˀelōah אֱלוֹהַּ z [#Al] a.a.

ilahe

Ar ilāha(t) [f.] dişi tanrı, tanrıça Ar ilāh tanrı

ilahi

Ar ilāhī إلاهى ztanrım (1. tekil şahıs iyelik ekiyle) & tanrısal (sıfat)

ilahiyat

Ar ilāhī tanrıya dair +āt

ilam

Ar iˁlām إعلام z [#ˁlm ifˁāl IV msd.] bildirme, bildiri Ar aˁlama أَعْلَمَ z [IV f.] bildirdi Ar ˁalama عَلَمَ zbildi

ilan

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ıˁlān e.: ızhār e., āşikāre e. Manifestare, publicare.

Ar iˁlān إعلان z [#ˁln ifˁāl IV msd.] duyurma, açığa çıkarma Ar ˁalana علن zaçığa çıktı, aşikâr oldu

 aleni

Benzer sözcükler: ilan-ı aşk, ilan-ı harp, ilanen, küçük ilanlar


26.08.2014
ilanihaye

Ar ilā'n-nihāya(t) إلا النهاية zsonuna kadar

ilave

Ar ˁilāwa(t) علاوة z [#ˁlw fiˁāla(t) msd.] 1. üstüne koyma, artırma, 2. üste konan, ek Ar ˁalā عَلَا zyüksek veya üstün idi

ilçe

TTü il ülke, diyar +çA

ile

<< ETü birle/bile ile, beraber (edat), ve (bağlaç) ETü bir

ilek

<< OTü yilek yemiş, özellikle incir veya incirin erkeği ETü yé- +AlAk