ilan

ilah

Arapça Alh kökünden gelen ilāh إلاه z "tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice Alh kökünden gelen aynı anlama gelen ˀelāh אֱלׇהּ z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice Al kökünden gelen aynı anlama gelen ˀelōah אֱלוֹהַּ z sözcüğünden alıntıdır.

ilahe

Arapça ilāha(t) "dişi tanrı, tanrıça" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ilāh "tanrı" sözcüğünün fiilidir.

ilahi

Arapça ilāhī إلاهى z "tanrım (1. tekil şahıs iyelik ekiyle) & tanrısal (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır.

ilahiyat

Arapça ilāhī "tanrıya dair" sözcüğünden +āt ekiyle türetilmiştir.

ilam

Arapça ˁlm kökünden gelen iˁlām إعلام z "bildirme, bildiri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aˁlama أَعْلَمَ z "bildirdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ˁalama عَلَمَ z "bildi" fiilinin (IV) fiilidir.

ilan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ıˁlān e.: ızhār e., āşikāre e. Manifestare, publicare.

Köken

Arapça ˁln kökünden gelen iˁlān إعلان z "duyurma, açığa çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalana علن z "açığa çıktı, aşikâr oldu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için aleni maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ilan-ı aşk, ilan-ı harp, ilanen, küçük ilanlar


26.08.2014
ilanihaye

Arapça ilā'n-nihāya(t) إلا النهاية z "sonuna kadar" sözcüğünden alıntıdır.

ilave

Arapça ˁlw kökünden gelen ˁilāwa(t) علاوة z "1. üstüne koyma, artırma, 2. üste konan, ek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalā عَلَا z "yüksek veya üstün idi" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

ilçe

Türkiye Türkçesi il "ülke, diyar" sözcüğünden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

ile

Eski Türkçe birle veya bile "ile, beraber (edat), ve (bağlaç)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcüğünden türetilmiştir.

ilek

Orta Türkçe yilek "yemiş, özellikle incir veya incirin erkeği" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yé- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlAk ekiyle türetilmiştir.