ilanihaye

ilahe

Ar ilāha(t) [f.] dişi tanrı, tanrıça Ar ilāh tanrı

ilahi

Ar ilāhī إلاهى ztanrım (1. tekil şahıs iyelik ekiyle) & tanrısal (sıfat)

ilahiyat

Ar ilāhī tanrıya dair +āt

ilam

Ar iˁlām إعلام z [#ˁlm ifˁāl IV msd.] bildirme, bildiri Ar aˁlama أَعْلَمَ z [IV f.] bildirdi Ar ˁalama عَلَمَ zbildi

ilan

Ar iˁlān إعلان z [#ˁln ifˁāl IV msd.] duyurma, açığa çıkarma Ar ˁalana علن zaçığa çıktı, aşikâr oldu

ilanihaye

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ilā ġayrin-nihāye: Bitmez, tükenmez. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ilā'n-nihāye: Son dereceye kadar.

Ar ilā'n-nihāya(t) إلا النهاية zsonuna kadar

 ila1, nihayet


13.05.2015
ilave

Ar ˁilāwa(t) علاوة z [#ˁlw fiˁāla(t) msd.] 1. üstüne koyma, artırma, 2. üste konan, ek Ar ˁalā عَلَا zyüksek veya üstün idi

ilçe

TTü il ülke, diyar +çA

ile

<< ETü birle/bile ile, beraber (edat), ve (bağlaç) ETü bir

ilek

<< OTü yilek yemiş, özellikle incir veya incirin erkeği ETü yé- +AlAk

ilelebet

Ar ilā'l-abad إلا البد zebede kadar, ebediyen