ilave

ilahi

Arapça ilāhī إلاهى z "tanrım (1. tekil şahıs iyelik ekiyle) & tanrısal (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır.

ilahiyat

Arapça ilāhī "tanrıya dair" sözcüğünden +āt ekiyle türetilmiştir.

ilam

Arapça ˁlm kökünden gelen iˁlām إعلام z "bildirme, bildiri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aˁlama أَعْلَمَ z "bildirdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ˁalama عَلَمَ z "bildi" fiilinin (IV) fiilidir.

ilan

Arapça ˁln kökünden gelen iˁlān إعلان z "duyurma, açığa çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalana علن z "açığa çıktı, aşikâr oldu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ilanihaye

Arapça ilā'n-nihāya(t) إلا النهاية z "sonuna kadar" sözcüğünden alıntıdır.

ilave
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ˁılāve-i ġumūm ve ziyāde-i hümūm oldı [üzüntünün çoğalması ve gammın katmerlenmesi oldu]

Köken

Arapça ˁlw kökünden gelen ˁilāwa(t) علاوة z "1. üstüne koyma, artırma, 2. üste konan, ek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalā عَلَا z "yüksek veya üstün idi" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için ali maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ilaveten


14.08.2015
ilçe

Türkiye Türkçesi il "ülke, diyar" sözcüğünden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

ile

Eski Türkçe birle veya bile "ile, beraber (edat), ve (bağlaç)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcüğünden türetilmiştir.

ilek

Orta Türkçe yilek "yemiş, özellikle incir veya incirin erkeği" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yé- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlAk ekiyle türetilmiştir.

ilelebet

Arapça ilā'l-abad إلا البد z "ebede kadar, ebediyen" sözcüğünden alıntıdır.

ilen|mek

Eski Türkçe ilen- "ayıplamak, sitem etmek" fiilinden evrilmiştir.