ile

ilam

Ar iˁlām إعلام z [#ˁlm ifˁāl IV msd.] bildirme, bildiri Ar aˁlama أَعْلَمَ z [IV f.] bildirdi Ar ˁalama عَلَمَ zbildi

ilan

Ar iˁlān إعلان z [#ˁln ifˁāl IV msd.] duyurma, açığa çıkarma Ar ˁalana علن zaçığa çıktı, aşikâr oldu

ilanihaye

Ar ilā'n-nihāya(t) إلا النهاية zsonuna kadar

ilave

Ar ˁilāwa(t) علاوة z [#ˁlw fiˁāla(t) msd.] 1. üstüne koyma, artırma, 2. üste konan, ek Ar ˁalā عَلَا zyüksek veya üstün idi

ilçe

TTü il ülke, diyar +çA

ile

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
inim köl tigin birle sözleştimiz [kardeşim Kültigin ile sözleştik] TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
cehd bile irdi irenler maḳṣūda TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
Cümle ˁâlem ˁacz-ile kalmış-durur

<< ETü birle/bile ile, beraber (edat), ve (bağlaç) ETü bir

 bir

Not: ETü birle/bile biçimi TTü 15. yy'a dek yaygındır. Ancak önseste ünsüz erozyonu TTü en erken devirden itibaren görülür.

Bu maddeye gönderenler: böyle, öyle, şöyle


21.02.2019
ilek

<< OTü yilek yemiş, özellikle incir veya incirin erkeği ETü yé- +AlAk

ilelebet

Ar ilā'l-abad إلا البد zebede kadar, ebediyen

ilen|mek

<< ETü ilen- ayıplamak, sitem etmek

ilenç

<< ETü ilenç serzeniş, sitem, lanet ETü ilen- +(In)ç

ileri

<< ETü ilgerü öne doğru, doğu ETü *il ? +(g)ArU <<? ETü al-