ilek

ilan

Arapça ˁln kökünden gelen iˁlān إعلان z "duyurma, açığa çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalana علن z "açığa çıktı, aşikâr oldu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ilanihaye

Arapça ilā'n-nihāya(t) إلا النهاية z "sonuna kadar" sözcüğünden alıntıdır.

ilave

Arapça ˁlw kökünden gelen ˁilāwa(t) علاوة z "1. üstüne koyma, artırma, 2. üste konan, ek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalā عَلَا z "yüksek veya üstün idi" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

ilçe

Türkiye Türkçesi il "ülke, diyar" sözcüğünden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

ile

Eski Türkçe birle veya bile "ile, beraber (edat), ve (bağlaç)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcüğünden türetilmiştir.

ilek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
medulla - Tr: jilek [yilek]

Köken

Orta Türkçe yilek "yemiş, özellikle incir veya incirin erkeği" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yé- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlAk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ye- maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

çilek


09.04.2015
ilelebet

Arapça ilā'l-abad إلا البد z "ebede kadar, ebediyen" sözcüğünden alıntıdır.

ilen|mek

Eski Türkçe ilen- "ayıplamak, sitem etmek" fiilinden evrilmiştir.

ilenç

Eski Türkçe ilenç "serzeniş, sitem, lanet" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ilen- fiilinden Eski Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

ileri

Eski Türkçe ilgerü "öne doğru, doğu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *il "?" biçiminden Eski Türkçe +(g)ArU ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe al- fiilinden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

ilet|mek

Eski Türkçe élt- veya élet- "götürmek, taşımak" fiilinden evrilmiştir.