ilenç

ilçe

TTü il ülke, diyar +çA

ile

<< ETü birle/bile ile, beraber (edat), ve (bağlaç) ETü bir

ilek

<< OTü yilek yemiş, özellikle incir veya incirin erkeği ETü yé- +AlAk

ilelebet

Ar ilā'l-abad إلا البد zebede kadar, ebediyen

ilen|mek

<< ETü ilen- ayıplamak, sitem etmek

ilenç

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ilenç/ılenç: taˁyīr ... [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
Bed-duˁa ve nefrīn manasınadır. Türkîde ilenç taˁbir olunur.

<< ETü ilenç serzeniş, sitem, lanet ETü ilen- +(In)ç

 ilen-


10.09.2020
ileri

<< ETü ilgerü öne doğru, doğu ETü *il ? +(g)ArU <<? ETü al-

ilet|mek

<< ETü élt-/élet- götürmek, taşımak

ileti

TTü ilet- +I(g)

iletişim

YTü *iletiş- +Im TTü ilet-

iletken

TTü ilet- +(g)An