ilen|mek

ilave

Ar ˁilāwa(t) علاوة z [#ˁlw fiˁāla(t) msd.] 1. üstüne koyma, artırma, 2. üste konan, ek Ar ˁalā عَلَا zyüksek veya üstün idi

ilçe

TTü il ülke, diyar +çA

ile

<< ETü birle/bile ile, beraber (edat), ve (bağlaç) ETü bir

ilek

<< OTü yilek yemiş, özellikle incir veya incirin erkeği ETü yé- +AlAk

ilelebet

Ar ilā'l-abad إلا البد zebede kadar, ebediyen

ilen|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol aŋar ilendi [[bir meselede ona güvenip ona göre hareket ettikten sonra yanlışlığı ortaya çıktığı için ona sitem etti]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ilendi [[şiddetle kızdı anlamında olup daha ılımlı hoşnutsuzluk için kullanılmaz]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ilenmek: bed duˁā e.

<< ETü ilen- ayıplamak, sitem etmek

Bu maddeye gönderenler: ilenç


20.03.2015
ilenç

<< ETü ilenç serzeniş, sitem, lanet ETü ilen- +(In)ç

ileri

<< ETü ilgerü öne doğru, doğu ETü *il ? +(g)ArU <<? ETü al-

ilet|mek

<< ETü élt-/élet- götürmek, taşımak

ileti

TTü ilet- +I(g)

iletişim

YTü *iletiş- +Im TTü ilet-