ileri

ile

<< ETü birle/bile ile, beraber (edat), ve (bağlaç) ETü bir

ilek

<< OTü yilek yemiş, özellikle incir veya incirin erkeği ETü yé- +AlAk

ilelebet

Ar ilā'l-abad إلا البد zebede kadar, ebediyen

ilen|mek

<< ETü ilen- ayıplamak, sitem etmek

ilenç

<< ETü ilenç serzeniş, sitem, lanet ETü ilen- +(In)ç

ileri

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
yüzçe erig ilgerü tezip bardı [yüzce eri Doğuya kaçıp gitti] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
andan yuldus ilgari bardi [yıldız ileri vardı]

<< ETü ilgerü öne doğru, doğu ETü *il ? +(g)ArU <<? ETü al-

 ilk

Not: ETü sözcük bérü "beri" < bér- "vermek" zıddıdır. Orijinal anlamının "benden (özneden) değil senden (muhataptan) yana olan" ve dolayısıyla "benden nispeten uzak olan" olduğu düşünülebilir.

Benzer sözcükler: ileri geri, ilerici, ilerisi, ilerlemek, ilerlemeci, ilerletmek


02.01.2016
ilet|mek

<< ETü élt-/élet- götürmek, taşımak

ileti

TTü ilet- +I(g)

iletişim

YTü *iletiş- +Im TTü ilet-

iletken

TTü ilet- +(g)An

ilga

Ar ilġāˀ إلغاء z [#lġw ifˁāl IV msd.] boş ve geçersiz kılma, lağvetme Ar laġā لغا zboş ve geçersiz idi